Monday, September 27, 2010

Bentuk Muzik Klasik India

Muzik India dapat dibahagikan kepada beberapa genre termasuklah Muzik Vokal, Dhrupad, Thumri, dan Muzik Instrumental.

Muzik Vokal
 • Dikenali sebagai Khayal (Bahasa Urdu yang bermaksud pemikiran atau imaginasi)
 • Datang dar Zaman Istana Mohgul.
 • Wujud kesan dari gabungan Dhrupad dan Qawwali berasaskan Muzik Keagamaan, Muzik Parsi dan Muzik Sufi.
 • Dinyanyikan oleh lelaki dan perempuan.
 • Alat muzik iringan seperti tabla, sarangi, dan harmonium.
Dhrupad
 • Berasal dari Bahasa Sanskrit iaitu, druva bermaksud struktur.
 • Muzik Klasik India yang berkaitan dengan Agama Hindu.
 • Penggunaan not sargam, Sa, re, ga..
 • Dinyayikan oleh kaum lelaki.
 • Alat muzik iringan seperti tambura, pakhawai (drum).
Thumri
 • Poetical Genre (berkaitan dengan tarian)
 • Dinyanyikan oleh lelaki, bunyi seperti khayal.
 • Tidak kompleks seperti Khayal dan Dhrupad.
 • Alat muzik iringan seperti tambura, tabla, dan harmonium.
Muzik Instrumental
 • Mula popular dalam abad ke-20.
 • Ravi Shankar, Vilayat Khan, Ali Akhbar Khan dan Amiad Ali Khan merupakan pemuzik terpenting pada masa tersebut.
 • Instrumen solo yang digunakan termasuklah Sitar, Sarod, Sarangi, Esrai, Diruba (bowed).
 • Instrumen iringan pula seperti tabla, harmonium, dan tambura.

Selain itu, struktur Muzik India dapat dikelaskan kepada tiga bahagian:

Bahagian Alap
 • Intro muzik yang agak perlahan temponya.
 • Memperkenalkan raga dan mood lagu.
 • Improvisasi yang sederhana.
 • Elastik
Bhagian Jor
 • Meter permulaan dapat dikesan.
 • Alat perkusi bermula.
Bahagian Gat
 • mz lebih agresif.
 • Improvisasi banyak dan meriah.
 • Improvisasi dimainkan oleh alat utama.
 • Merupakan klimak lagu.
Tala merupakan susunanrentak gendang dalam satu kitaran. Terdiri daripada kitaran rentak yang berulang mempunyai banyak variasi yang kompleks. Variasi tala termasuklah variasi rentak dan tempo.

Raga pula merupakan warna atau susunan. Ia mempunyai banyak jenis yang berbeza-beza. Perbezaan ini dapat dikenali melalui susunan melodinya. Jenis-jenis raga dihasilkan berdasarkan mood yang tertentu. Mood dalam raga adalah berdasarkan tema lagu tersebut. Contohnya kedamaian, cinta, dan kepahlawanan. Raga juga berkaitan dengan Dewa, musim dan perayaan.

0 comments:

Post a Comment